Komitet Solidarności Gdańsk – Zaporoże
http://www.gdanskzaporoze.org.pl/
/Komitet Społeczny/

 

Ukraino,

byliśmy, jesteśmy i będziemy solidarni z Twoimi obrońcami w walce o wolność. Wierzymy, że istniejące między nami zaufanie i wzajemna przyjaźń nie zostanie rozbita. Tylko wspólnie możemy wygrać teraz i w przyszłości wolność i demokrację dla naszych społeczeństw.

Zdajemy sobie sprawę jak wielką ofiarę życia ponosicie każdego dnia. Dlatego do momentu, kiedy okupant nie zostanie przepędzony z Waszej Ojczyzny, nie można zaprzestać wszechstronnej pomocy humanitarnej, gospodarczej i wojskowej. Każde działanie osłabiające tę pomoc to zdrada polskich i ukraińskich interesów. Dlatego głęboko nie zgadzamy się z tym, co ogłosił rząd premier rządu Mateusz Morawiecki, który zapowiedział zaprzestanie pomocy militarnej. To nieodpowiedzialne słowa, wypowiedziane w fatalnym momencie.

Z kolei rząd PiS, nie potrafił zorganizować odpowiedniej kontroli transportu przez Polskę ukraińskich produktów rolnych. To nie za sprawą Ukrainy, polscy rolnicy mieli ogromne problemy ze zbytem własnych produktów rolnych. To polscy spekulanci zaczęli handlować ukraińskim zbożem, które miało trafiać do wielu europejskich portów.
Wierzymy, że pomimo propagandy partii rządzącej, w Polsce wciąż większość ludzi potrafi oddzielić prawdę od kłamstwa i wie, że żywotnym interesem Polski jest zwycięstwo Ukrainy, a zdradą Polski, jest skłócanie naszych narodów.

W najważniejszych kwestiach mamy wspólne interesy i wartości. W sprawach bieżących naturalne jest występowanie sprzeczności, ale nie mogą one przesłaniać spraw fundamentalnych. Trzeba znajdować rozwiązania spraw trudnych. Niestety są w Polsce politycy, którzy nie tylko nie szukają rozwiązań, ale starają się je wykorzystać dla bieżących korzyści politycznych. Wierzymy, że nasze społeczeństwa, nie pozwolą się skłócić i zaprzepaścić wielkiego dorobku przyjaźni i współpracy.

W imieniu ludzi, których w Polsce złączyła walka z totalitarną władzą o wolność i demokrację, pragniemy przekazać ogromne uznanie dla walki żołnierzy i postawy narodu ukraińskiego. Wierzymy, że odniesiecie zwycięstwo. Wierzymy także, że w Polsce po wyborach nowy, demokratyczny rząd zadba o normalne stosunki między naszymi krajami.
Niech żyje Polska! Sława Ukrainie!

Podpisy

Leszek Biernacki, Jerzy Borowczak, Jacek Chudziński, Krystyna Czerniewska, Jerzy Fijas, Małgorzata Gorczewska, Grzegorz Grzelak, Joanna Gwizdalska, Aleksander Hall, Andrzej Hasulak, Paweł Huelle, Jolanta Jaczewska, Jacek Jancelewicz, Piotr Kapczyński, Szymon Karolewski, Andrzej Kasperek, Jacek Kozłowski, Edmund Krasowski, Katarzyna Królak, Bogdan Lis, Barbara Madajczyk-Krasowska, Hanna Merecka, Mirosław „Miron” Mironowicz, Magdalena M-Pyżyńska, Aleksander Ostrowiecki, Beata Ostrowska, Antoni Pawlak, Adam Popek, Małgorzata Rybicka, Sławomir Rybicki, Alina Sadowska, Marek Sadowski, Jaroslaw J. Szczepanski, Jarosław Słoma, Jacek Sott, Janusz Tołłoczko, Miłosz Wierzchowski, Joanna Wojciechowicz, Michał Wojciechowicz, Mariola Zamojska.

Komentarze obsługiwane przez CComment